Sågat virke utan perfekt it?

Plank, skivor och spån. Oavsett produkt så blir det fler om IT-miljön fungerar perfekt, fråga Setra Group.

Mänskliga rättigheter utan perfekt IT?

För att uppnå bästa resultat i Afrikagruppernas arbete och uppnå mest medmänsklighet per krona så behöver IT-miljön fungera felfritt.

Norrlands bästa sommarstad utan perfekt IT?

För Härnösands kommun är det väldigt viktigt att säkerställa en stabil IT-infrastruktur, därför har de valt att samarbeta med QD.