BEGRÄNSAD BUDGET? SÄKRARE IT-MILJÖ MED SMÅ MEDEL

IT-säkerhet, du investerar i något som skyddar bolaget från intrång, och potentiellt sett, stora ekonomiska skador. 
Hur ska man då prioritera? Vad ska man satsa på först? Måste man göra stora investeringar i mjukvara? 

Ladda ner white papper och läs mer om hur du kan prioritera ditt IT-säkerhetsarbetet. Massa bra tips

Ladda ner white paper - Begränsad budget