Vad är Shared Computer Activation (SCA) för Office 365 ProPlus, Projekt för Office 365, och Visio Pro för Office 365?

Shared Computer Activation (SCA) är en produktaktiveringsläge som gör att flera Office 365 ProPlus, Projekt för Office 365, och Visio Pro Office 365-användare kan dela på samma hårdvara eller arbeta i ett fjärrskrivbord ihop. Office 365 är licensierad per användare, så SCA bidrar till att användarna får tillgång till Office 365 ProPlus, Projekt för Office 365, och Visio Pro för Office 365 och är licensierade på rätt sätt. I det här läget får Office 365 ProPlus, Projekt för Office 365, och Visio Pro för Office 365 inbyggt stöd för scenarier med fjärrskrivbord. SCA kan aktiveras i följande distributionsscenarier:

  • Kunddedikerad egen server (på plats)
  • Windows Azure miljö
  • Dedikerad tredje part server

Samt för Multi-tenant scenarier är nu tillåtet för delad dator aktivering (SCA) genom kvalificerade molnpartner såsom QD som uppfyller dessa kriterier.

Vilka Office-versioner stöder Shared Computer Activation?

Shared Computer Activerings fungerar med Office 365 ProPlus, Projekt för Office 365, och Visio Pro för Office 365. Alla Office 365 planer som omfattar Office 365 ProPlus, Projekt för Office 365, eller Visio Pro för Office 365 har möjlighet att använda delad dator aktivering .

Fördelar med Shared Computer Aktivering för Office 365 ProPlus, Projekt för Office 365, och Visio Pro för Office 365 

Det viktigaste resultatet av SCA för Office 365 ProPlus, Projekt för Office 365, och Visio Pro för Office 365 är att det ger kunderna valfrihet och flexibilitet. SCA ger kunderna möjlighet att dra nytta av befintliga Office 365 ProPlus, Projekt för Office 365, och Visio Pro för Office 365 licenser när du vill installera Office 365 i molnet. Kunderna har möjlighet att välja mellan lokala installationer och installationer i QDs datahallar för Office 365 ProPlus, Projekt för Office 365, och Visio Pro.

QD är en auktoriserad SCA Partner, vilket tillåter oss att distribuera Office 365 ProPlus, Projekt för Office 365, och Visio Pro för Office 365 licenser via tex fjärrskrivbord.