Dataskyddspolicy Externt

 

På QD Sverige AB tar vi din personliga integritet på största allvar.En av våra viktigaste värderingar är nämligen transparens, och när det gäller hantering av dina personuppgifter är det inget undantag.För att du ska känna dig trygg med vår hantering av dina personuppgifter vill vi med det här dokumentet beskriva vilka personuppgifter vi sparar, varför, hur, var samt hur du går till väga för att meddela oss förändringar av personuppgifter.

Genom att använda vår webbplats godkänner du att din personliga information behandlas i enlighet med denna dataskyddspolicy.

 

Vilken information samlar vi in:

När du kontaktar oss behöver vi hantera dina personuppgifter, oberoende av om det är i din roll som anställd hos någon av de företag vi har avtal med eller om du är intresserad av oss av en annan anledning, t.ex. som leverantör, kund eller framtida arbetsgivare.

Vi kan också få information om dig indirekt, t.ex. från en person som vill rekommendera dig till en ledig tjänst eller för att kunna inleda en affärsmässig relation.

Vi strävar efter att bara spara de personuppgifter som behövs för att kunna uppfylla syftet med behandlingen.

 

Varför och hur vi behandlar din information:

Den grundläggande orsaken till den behandling av personuppgifter QD Sverige AB utför sker för att kunna fullfölja de avtal vi har och kommunicera med våra kunder.I de relationer där det finns ett affärsmässigt avtal regleras också behandlingen av personuppgifterna i enlighet med det personuppgiftsbiträdesavtal vi har tecknat med varandra.

 

Vi behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande rättsliga grunder:

Syfte med behandlingen

Rättslig grund för behandlingen (”varför är behandlingen nödvändig”

Avtal, genomförande och fakturering av tjänster

Avtal

Anställa eller anlita medarbetare eller konsulter

Rättslig förpliktelse

Marknadsföring och försäljning

Intresseavvägning

 

När det kommer till personuppgifter i e-post försöker vi:

* Hantera det som är nödvändigt för vårt arbete (uppfylla avtal huvudsakligen)

* Flytta nödvändig information till ett register som är avsett för ändamålet och radera e-posten

* Undvika att skicka känsliga personuppgifter i e-post

* Sträva efter att dela personuppgifter med behörighetsstyrda system eller länkar

* Undvika flera mottagare

* Sortera och rensa minst 1 gång/år

* Informera nyanställda om våra rutiner samt minst 1 gång/år repetera dessa rutiner för alla anställda

Har du särskilda önskemål om hantering av dina personuppgifter i befintlig epostkommunikation, kontakta huvudsakligen den person det gäller med din begäran.

 

Var din information hanteras:

Vi strävar efter att alltid lagra dina personuppgifter inom EU/EES. Dock kan dem i vissa situationer behandlas utanför EU/EES av en tredje part, till exempel en teknikleverantör eller underleverantör. Vi kommer alltid att vidta alla vad vi anser rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att din information ska hanteras på åtminstone samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

 Vi kommer inte under några omständigheter sälja dina personuppgifter och om vi av någon anledning vill eller behöver överföra personuppgifter till en tredje part kommer vi att be om ditt samtycke.

 

Hur länge vi sparar uppgifter

Vi sparar din information endast så länge som det är nödvändigt för respektive syfte. I vår strävan att alltid följa förordningen raderar vi din information när den inte längre är relevant.

 

Rätt till tillgång, rättelse, radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter:

Du har rätt att kontakta oss för att få tillgång till de uppgifter vi har om dig, få uppgifterna rättade, raderade eller kräva att vår behandling av dina uppgifter begränsas.

För att lämna in en förfrågan, vänligen kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan för mer information.

 

Du har rätt att lämna eventuella klagomål om behandling av dina personuppgifter till den nationella tillsynsmyndigheten.

 

Kontakta oss

QD Sverige AB är registrerat hos bolagsverket med organisationsnummer 556362-5986

 

Du kan kontakta GDPR-ansvarig Alexander Vukovic på QD Sverige AB för alla dina frågor kring integritets- och dataskydd via mail till gdpr@qd.se eller via vanlig post till QD Sverige AB AB, Att: Personuppgiftsansvarig, Box 1414, 751 44 Uppsala.