Vill ni veta mer?

Kundcase: Varför outsourcad IT?

Paxport hade tidigare två heltidsanställda på IT-avdelningen. Idag outsourcar de sin IT till QD. Läs om hur de gick tillväga och hur de upplever att servicen fungerar.

Läs om Paxport