Kontakta oss

Virtuella Servers och IaaS

Med QD:s IaaS-tjänst kan du köpa exakt den kapacitet du behöver för stunden - oavsett om det är för ett enskilt system eller hela din IT-miljö.

QD:s virtuella IaaS-tjänst bygger på världsledande VMWare vSphere och vCloud och är placerade i QDs datacenters i Sverige. Den fysiska säkerheten samt driftsäkerheten är av största vikt och allt är övervakat dygnet runt av våra system och personal. Via vår kontrollpanel kan du bygga och managera hela IT-miljön själv, eller lämna över all drift och hantering till oss. Behöver ni minska eller öka kapacitet tillfälligt eller permanent så är det inga problem. QD:s tjänst går att kombinera med onprem-lösningar eller tillsammans med publika moln med hybridlösningar.

Containers

QD:s container-tjänst för er som bygger moderna system med liten overhead och som skalar flexibelt.

QD:s tjänst för containers bygger på Kubernetes och VMware och är placerade i våra datacenters i Sverige. Ni som kund kan bygga och deploya era system flexibelt med marknadsledande verktyg och APIer. Vi kan sedan övervaka och drifta era system i harmoni med er.

Backup & Disaster Recovery

Backup som tjänst ger trygg och effektiv säkerhetskopiering och återställning som gör det möjligt att snabbt återhämta sig från eventuellt driftstopp.

Läs mer

Säkerhet och redundans

Med våra två datacenters, omfattande säkerhetsarbete samt en arkitektur som utgår från hög redundans säkerställer vi en säker och stabil infrastruktur. Adderar vi dessutom våra specifika tjänster för Cybersäkerhet så blir resultatet väldigt bra.

Fördelar för dig


Tillgänglighet

Denna funktion finns alltid tillgänglig via uppkoppling och är inte bunden till specifika enheter.

Skalbarhet

Utefter behov kan man med enkla medel utöka tjänster eller kapacitet utan att nya installationer krävs.

Säkerhet

Våra molntjänster är alltid säkra, har säker lagring och backup som garanterar att ingen data kan gå förlorad.