Checklista: Fem säkerhetsåtgärder ni kan genomföra själva

Andelen organisationer som utsätts för IT-brott ökar exponentiellt för varje år. I de säkerhetsanalyser vi genomför ges långsiktiga och konkreta strategier för hur säkerheten kan förbättras. Men IT-stöd som finns inom organisationer idag erbjuder i sig ett stort stöd. Därför har vi listat några åtgärder ni själva kan vidta för att skydda er och er organisation, innan ni går djupare och genomför en säkerhetsanalys.

Checklista: Fem säkerhetsåtgärder ni kan genomföra själva

Andelen organisationer som utsätts för IT-brott ökar exponentiellt för varje år. I de säkerhetsanalyser vi genomför ges långsiktiga och konkreta strategier för hur säkerheten kan förbättras. Men IT-stöd som finns inom organisationer idag erbjuder i sig ett stort stöd. Därför har vi listat några åtgärder ni själva kan vidta för att skydda er och er organisation, innan ni går djupare och genomför en säkerhetsanalys.

Bygg en säkerhetskultur

IT-säkerhet handlar inte bara om brandväggar och antivirusprogram. Många av bristerna i företags IT-system handlar om den mänskliga faktorn. Arbeta med säkerhetskulturen kontinuerligt för att få alla medarbetare att ha med sig ett säkerhetstänk i sitt dagliga arbete. Läs våra tips som ni kan börja med redan idag.

Bygg en säkerhetskultur

IT-säkerhet handlar inte bara om brandväggar och antivirusprogram. Många av bristerna i företags IT-system handlar om den mänskliga faktorn. Arbeta med säkerhetskulturen kontinuerligt för att få alla medarbetare att ha med sig ett säkerhetstänk i sitt dagliga arbete. Läs våra tips som ni kan börja med redan idag.

QD erbjuder alla sina kunder kvällsöppen IT Servicedesk!

Pandemin påverkade allas vårt sätt att arbeta och alltfler arbetar alltmer flexibelt gällande vart de arbetar och när de arbetar. Behovet av teknisk support utanför vanlig kontorstid växer och för att möta den ökade efterfrågan och fortsätta ge våra kunder högklassig service utökar QD våra öppettider på vår IT Servicedesk till 7-22 från och med 4 september 2023.

QD erbjuder alla sina kunder kvällsöppen IT Servicedesk!

Pandemin påverkade allas vårt sätt att arbeta och alltfler arbetar alltmer flexibelt gällande vart de arbetar och när de arbetar. Behovet av teknisk support utanför vanlig kontorstid växer och för att möta den ökade efterfrågan och fortsätta ge våra kunder högklassig service utökar QD våra öppettider på vår IT Servicedesk till 7-22 från och med 4 september 2023.

Hitta säkerhetsluckorna med sårbarhetsmonitorering

Alla nätverksenheter har en sak gemensamt: de drivs av operativsystem och mjukvara som är skrivna av människor som på inget vis är ofelbara. Potentiella säkerhetsrisker som inte åtgärdas är en motorväg för ovälkomna aktörer rakt in i er miljö, vilket medför risker för sabotage och dataläckage. En bra lösning på detta är sårbarhetsanalyser.

Hitta säkerhetsluckorna med sårbarhetsmonitorering

Alla nätverksenheter har en sak gemensamt: de drivs av operativsystem och mjukvara som är skrivna av människor som på inget vis är ofelbara. Potentiella säkerhetsrisker som inte åtgärdas är en motorväg för ovälkomna aktörer rakt in i er miljö, vilket medför risker för sabotage och dataläckage. En bra lösning på detta är sårbarhetsanalyser.

6 tips för att hitta rätt IT-partner

I takt med att sätt att arbeta och överhuvudtaget fungera i vardagen ständigt förändras, så förändras också kraven på företags IT-miljöer. Inte minst kraven på att hänga med förändringar i omvärlden. Varje företag med en plan behöver idag ha förmågan att förutse framtida IT-behov, och för att kunna det krävs det mer än en person. Det behövs ett lag som vet vilka resurser som behövs för att möta de framtidens krav. Vi ger 5 tips till dig som letar efter rätt IT-parnter.

6 tips för att hitta rätt IT-partner

I takt med att sätt att arbeta och överhuvudtaget fungera i vardagen ständigt förändras, så förändras också kraven på företags IT-miljöer. Inte minst kraven på att hänga med förändringar i omvärlden. Varje företag med en plan behöver idag ha förmågan att förutse framtida IT-behov, och för att kunna det krävs det mer än en person. Det behövs ett lag som vet vilka resurser som behövs för att möta de framtidens krav. Vi ger 5 tips till dig som letar efter rätt IT-parnter.

Fem tips för högre IT-säkerhet med små medel

Många företag har en begränsad budget när det kommer till IT och IT-säkerhet. Vinsterna med utökad säkerhet är inte lika omedelbart synliga eller påtagliga som många andra åtgärder, varför säkerhetsarbetet ofta hamnar i skymundan. Men det går att göra en hel del med små medel – och det behöver inte kosta skjortan.

Fem tips för högre IT-säkerhet med små medel

Många företag har en begränsad budget när det kommer till IT och IT-säkerhet. Vinsterna med utökad säkerhet är inte lika omedelbart synliga eller påtagliga som många andra åtgärder, varför säkerhetsarbetet ofta hamnar i skymundan. Men det går att göra en hel del med små medel – och det behöver inte kosta skjortan.

Webinar - 3 tips till nästa teamsmöte

Senaste tiden har vi suttit i mycket Teamsmöten och vi kanske inte alltid hinner ta del av de många nya finesser som finns i Teams som kan höja vår mötesupplevelse.

Investera 14 min i vårt informativa webinar där du får 3 konkreta tips som du kan använda på ditt nästa Teamsmöte! Spoiler - du får också med ett bonustips!

Webinar - 3 tips till nästa teamsmöte

Senaste tiden har vi suttit i mycket Teamsmöten och vi kanske inte alltid hinner ta del av de många nya finesser som finns i Teams som kan höja vår mötesupplevelse.

Investera 14 min i vårt informativa webinar där du får 3 konkreta tips som du kan använda på ditt nästa Teamsmöte! Spoiler - du får också med ett bonustips!

Har du koll på IT-kartan?

Du skulle inte sätta dig i en okänd begagnad bil med  20 000 mil bakom sig och dra ner iväg på bilsemester eller hur? Företag arbetar ofta efter en vision, en fastslagen ambition som styrelsen gemensamt har beslutat om. Så långt är allt väl, men när det gäller den tekniska infrastrukturen saknar man ofta karta och kompass.

Har du koll på IT-kartan?

Du skulle inte sätta dig i en okänd begagnad bil med  20 000 mil bakom sig och dra ner iväg på bilsemester eller hur? Företag arbetar ofta efter en vision, en fastslagen ambition som styrelsen gemensamt har beslutat om. Så långt är allt väl, men när det gäller den tekniska infrastrukturen saknar man ofta karta och kompass.

Jobbar du i hemifrån?

Det senaste året har pandemin gjort att fler och fler arbetar hemifrån, vilket satt VPN i fokus i allra högsta grad. 

Hur ska våra anställda kunna komma åt arbetsresurserna hemifrån? Hur gör vi det på ett säkert sätt? 

Jobbar du i hemifrån?

Det senaste året har pandemin gjort att fler och fler arbetar hemifrån, vilket satt VPN i fokus i allra högsta grad. 

Hur ska våra anställda kunna komma åt arbetsresurserna hemifrån? Hur gör vi det på ett säkert sätt? 

SLA är död , Länge leve NKI

SLA är en viktig standard in om IT-leveransen men NKI säger mer om helheten, hur nöjda era användare (personal) av IT verkligen är ? dvs hur nöjd er verksamhet är med IT-leveransen

Läs mer om hur en transparent relation garanterar ett framgångsrikt samarbete. 

 

SLA är död , Länge leve NKI

SLA är en viktig standard in om IT-leveransen men NKI säger mer om helheten, hur nöjda era användare (personal) av IT verkligen är ? dvs hur nöjd er verksamhet är med IT-leveransen

Läs mer om hur en transparent relation garanterar ett framgångsrikt samarbete. 

 

Är ni en prioriterad kund?

När företag köps upp och blir en del av något större påverkar det dig som kund. Frågan är vad det innebär för dig som tidigare var högt prioriterad. Vad händer med din status när du hör till de mindre kunderna hos den större koncernen?

Är ni en prioriterad kund?

När företag köps upp och blir en del av något större påverkar det dig som kund. Frågan är vad det innebär för dig som tidigare var högt prioriterad. Vad händer med din status när du hör till de mindre kunderna hos den större koncernen?

MFA - enkelt, säkert och bra!

MFA, Two factor authentication, vad är det egentligen? 

Identitetskapningar har ökat lavinartat senaste åren och inte minst under den pågående pandemin i världen. Istället för att försöka bryta sig in i organisationens applikationer så har man insett att det är bra mycket lättare att lura människan 

Vi benar ut vad MFA innebär och vad dess fördelar är.

MFA - enkelt, säkert och bra!

MFA, Two factor authentication, vad är det egentligen? 

Identitetskapningar har ökat lavinartat senaste åren och inte minst under den pågående pandemin i världen. Istället för att försöka bryta sig in i organisationens applikationer så har man insett att det är bra mycket lättare att lura människan 

Vi benar ut vad MFA innebär och vad dess fördelar är.