IT-lösningar för morgondagens företag

Verksamhetsnära IT-tjänster som gör er redo för det som väntar runt hörnet.

En framtidsredo IT-partner med rätt storlek

Vi hjälper företag och organisationer att komma närmare digitala lösningar som skapar bättre arbetsplatser, rikare kundupplevelser och snabbare tillväxt. Genom att vara stora nog för att kunna erbjuda stabila IT-tjänster med bra skalfördelar, samtidigt som vi är små nog att vara snabba, flexibla och personliga, kan vi leverera med hög kvalitet och engagemang. 

Vi skapar förutsättningarna för en bättre arbetsdag. 

Våra tjänsteområden - hur kan vi hjälpa dig?


Extern IT-avdelning

Ni får ett dedikerat kundteam som lär känna er och er verksamhet och arbetar tillsammans med er. Vår samverkansmodell innebär att ni får en partner som ger er råd och proaktivt förbättrar er IT-miljö så att ni kan fokusera på er kärnverksamhet.

Jag vill veta mer

Användarnära IT

Vi tar hand om er användarnära IT. Med en servicedesk som alltid är tillgänglig får ni hjälp med både stora och små frågor inom IT. Här får ni snabb och transparent IT-support på era villkor vilket är viktigt för en bra relation.

Jag vill veta mer

Drift & IT-säkerhet

Stabila och säkra miljöer är grunden för att utveckla och växa med IT. Med skalbara lösningar och proaktiva insatser för att förbättra säkerhet och förhindra sårbarhet gör vi det möjligt att växa på ett tryggt sätt.

Jag vill veta mer

Setra Group

Setra valde QD som IT-partner för ett nära och personligt samarbete

Setra valde QD som IT-partner för ett nära och personligt samarbete
Setra är ett av Sveriges största bolag inom trävaruindustrin. De ställer höga krav på IT-miljö och support till sina medarbetare. När Setra valde extern IT-partner var det viktigt att IT-avdelningen skulle kunna samarbeta med en extern aktör och att medarbetarna kan lita på att de får personlig hjälp och support.

Läs caset om Setra Group