Vårt erbjudande

QDs kärnerbjudande är att vara kundens externa IT-avdelning och därmed ha ansvar för hela IT-funktionen med allt från slutanvändarsupport till beslutsunderlag och sedan genomförande av strategiska vägval.

Vi låser inte in kunder i långa avtal, våra avtal är löpande och helt dynamiska uppåt samt nedåt.

Outsourcing av IT är ett stort ansvar som vi axlar med hjälp av våra fantastiska medarbetare som också är vår absolut största tillgång.

Vi har en bra plattform att stå på i form av backoffice system såsom ärendehanteringssystem, CMDB, kundportal och dokumentationsplattform.

Vi vet att denna typ av outsourcing av ansvar kräver en nära relation med stort förtroende mellan oss som leverantör och vår kund. Vi strävar hela tiden efter att överträffa våra kunders förväntan och därmed förtjäna det ansvar vi får.