IT-Säkerhet

Drift och säkerhet går hand i hand

Omvärldens digitaliseringstakt ställer allt högre krav på stabila och säkra miljöer. Med ökade krav på tillgänglighet, och allt mer komplexa miljöer ökar också kraven på IT-säkerheten. Vi erbjuder skalbara molntjänster med proaktiva insatser för att säkerställa hög säkerhet och förhindra sårbarheter. Säkerhet är avgörande för en tryggad drift, och behövs oavsett vilka driftlösningar det gäller. QD har lång erfarenhet av att framtidssäkra driften.

Läs mer om hur vi jobbar

Fördelar med våra IT-säkerhetstjänster


Kontroll på informationen

Oavsett val av driftslöning säkerställer vi kontrollen över hur och var data lagras. Med ett samhälle där IT-tjänster dessutom ofta är utspridda lägger vi stort fokus på behörighetshantering.

Förebyggande insatser mot intrång

Genom god och förebyggande IT-säkerhet ser vi till att hackare inte kommer åt er information. Tydliga processer gör att hot upptäcks i tid för att isolera och begränsa skadan samt återställa allt effektivt.

Framtidssäkert och proaktivt

För att förhindra säkerhetsincidenter jobbar vi på QD proaktivt med skydd och säkerställer att ni har trygga anslutningar även utanför kontoret. Vi hjälper er att se till ni har ett kontinuerligt uppdaterat IT-skydd.

Driftsäkerhet

Hur viktig är data och tillgänglighet för er?

Omvärlden kräver hela tiden mer tillgänglighet och för verksamheten kan långa avbrott i IT miljöerna vara katastrofala. För att möta de ökande kraven levererar vi våra drifttjänster från två separata datacenters. Ibland handlar det om var backupdata lagras och att det finns en Disaster Recovery plan. Ibland är drifttjänsterna så kritiska att de levereras helt redundant från flera platser samtidigt.

Vanliga utmaningar vi löser


Vi driftsäkrar IT-miljöerna

Att hantera miljöer är inte lätt. Säkerheten behöver garanteras, tillgänglighet säkras och backuper hanteras. Vi har väl förankrade processer, ITIL-certifiering och är certifierade inom kvailtetsledning (ISO-9001).

Vi underhåller robusta miljöer

Driftsäkra och effektiva IT-miljöer är komplexa att hantera. Vi omvärldsbevakar, planerar och arbetar enligt tydliga processer så att vi kan leverera och underhålla robusta miljöer oavsett budget.

Vi skippar bindningstider

Långa avtal kommer ofta med krav på volymer, och leder inte sällan till oengagerade leverantörer. Vi skippar bindningstider så att vi kan vara flexibla och förändra leveransen utifrån omständigheter och er affär.

Setra Group

Setra valde QD som IT-partner för ett nära och personligt samarbete

Setra valde QD som IT-partner för ett nära och personligt samarbete
Setra är ett av Sveriges största bolag inom trävaruindustrin. De ställer höga krav på IT-miljö och support till sina medarbetare. När Setra valde extern IT-partner var det viktigt att IT-avdelningen skulle kunna samarbeta med en extern aktör och att medarbetarna kan lita på att de får personlig hjälp och support.

Läs caset om Setra Group

Vill du komma i kontakt med oss?

Vill du kanske veta var du ska börja, hur du blir bättre eller vad ert nästa steg är? Vi älskar en ny utmaning. Fyll i dina uppgifter i formuläret så hjälper vi dig!