TESTIMOMIAL

“QD lever väl upp till de krav vi ställer på dem, de har ett bra personligt bemötande, hög tillgänglighet och framför allt hög teknisk kunskap”
Martin Byström Teknisk chef, Arlanda Express