SÅ IDENTIFIERAR NI SÄKERHETSRISKER I ER IT-MILJÖ 

En sårbarhetsanalys ger dig en bra överblick över din IT-miljö och låter dig, utifrån din verksamhetskännedom
och sårbarhetens klassificering, göra en riskanalys och prioritering över vad som behöver hanteras för stunden. 

Ladda ner white papper om sårbarhetsanalys och läs mer 

Ladda ner white paper - Sårbarhetsanalys